Osteopathie

Wat is osteopathie?

OnderrugOsteopathie is een holistische behandelingsvorm. Dit houdt in dat een osteopaat zich niet beperkt tot de klachtenzone, maar het hele lichaam screent op zwaktes en bewegingsverliezen. Enkel op deze manier kan de oorzaak van een mechanisch conflict achterhaald en opgelost worden.

Een osteopathische consultatie wordt steeds gestart met een vraaggesprek, waarin zowel de specifieke klachten als de algemene toestand en ziektegeschiedenis bevraagd worden.

 

BeenNa het vraaggesprek volgt een osteopathisch onderzoek. Hierin gaat de osteopaat op zoek naar de structuur die de pijn veroorzaakt. Daarna gaat hij de kwaliteit van beweging na in drie verschillende lichaamssystemen:  musculo-skeletaal (spieren en gewrichten), visceraal (organen) en cranio-sacraal (schedelbeenderen en heiligbeen). Het doel van dit uitgebreide onderzoek is  een onderbouwde probleemanalyse te maken, om vervolgens een voor u gepaste behandelingsstrategie op te bouwen.

 

In een osteopatische behandeling worden louter manuele technieken gebruikt om het lichaam terug in harmonie te helpen brengen, zoals gewrichtmanipulaties, mobilisaties, spier- en andere wekedelentechnieken… . Er kan tevens advies gegeven worden naar houding of oefentherapie toe om het lichaam te versterken of een vicieuze cirkel te helpen voorkomen.

Voor een osteopatisch behandeling heeft u geen voorschrift van een arts nodig. U kan dus vrij op consultatie komen.